வரவேற்கிறோம்

முன்சன் ஸ்ரீ செல்லப்பிள்ளையார் ஆலயம்

முன்சன் செல்லப்பிள்ளையார் ஆலயம் என்பது ஜேர் மனி முன்சன் தமிழ் இந்து மன்றத்தினால் நிர்வகிக ்கப்படும் ஓர் இந்து கணேஷா ஆலயம் ஆகும். எமது ஆலயத்தில் நாள்தோறும் பூஜைகள், அர்ச்சனைக ள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. மேலும் விஷேட தினங்களிலும் வைபவங்களிலும் அபி ஷேகங்களும் ஆராதனைகளும் நடைபெறுகின்றன. அடியார்கள் உங்களுக்கு தேவையான பூஜைகளையோ பெட Mehr றுக்கொள்ளலாம். உங்கள் வீடுகளில் நடைபெறும் பூ ஜைக்கோ வைபவங்க ளுக்கோ எம்முடன் தொடர்புகொண்டு ஒழுங்கு செய்து கொள்ளலாம். 

ஆலயத்தை வந்தடைவதற்கு

முகவரி
Eduard-Friederich-Str. 5
82256 Fürstenfeldbruck

பொது போக்குவரத்து மூலம்
S4 Geltendorf அல்லது Buchenau திசையில் “Buchenau” நிலையத்தில் இறங்கி 3 நிமிடத்தில் வந்தடையலாம்.